Да научим повече за наетите сървъри

Да научим повече за наетите сървъри  Наетият хостинг е диаметрално противоположен  на споделения хостинг. При уеб хостинга конфигурацията на наетите сървъри означава, че целият сървър и ресурсите му са достъпни ...