Тези Условия за ползване (“Условия”, “Споразумение”) важат за всяка услуга, която HostingIdol (“Hosting Idol”, “нас”, “нашата”, “ние”) предоставя на потребителите. Закупувайки услугата, Вие се съгласявате да спазвате следните условия за ползване.


 1. Валидност на профила
 1. С използването на нашите услуги, Вие гарантирате, че сте поне на 18 години или повече. Услугите са предназначени само за Потребители, навършили 18-годишна възраст.
 2. Потребителят носи отговорност да предоставя точна, пълна и актуална информация във формата за регистрация, включително имейл адрес, различен от имейла, с който е записан домейна. В случай, че възникне проблем и трябва да се свържем с вас, ще ползваме основния Ви имейл, който имаме в нашия файл. Ваше задължение е да се уверите, че информацията Ви за контакт, както и информацията, свързана с домейн профилите Ви, са правилни, точни и пълни. Ако предоставената от Вас информация за контакт е невярна или неточна, профилът Ви може да бъде закрит. В случай, че закупите посветен сървър, е възможно да се наложи да предоставите издаден от властите документ за идентификация. Ако не предоставите изискуемата информация, поръчката Ви може да бъде отказана.
 3. Вие се съгласявате изцяло да поемете собствеността върху Вашия профил, включително за всяко действие, което се извършва чрез него. Отговорността относно конфиденциалното запазване на информацията, свързана с профила и паролата Ви, е изцяло Ваша.
 1. Съдържание на HostingIdol

Цялото съдържание, което се предлага в нашите Услуги, с изключение на потребителското съдържание (дефинирано по-долу), като текст, дизайн, изображения, видео, графики, информация, аудио и софтуер, са собственост на HostingIdol. Съдържанието на HostingIdol не може да бъде променяно, копирано, оформяно, разпространявано, преиздавано, възпроизвеждано, теглено, показвано, съкращавано, предавано, продавано, публикувано или експлоатирано за различни от изброените в Договора цели. Не можете, пряко или непряко, да декомпилирате, извършвате обратно инженерство и да разпространявате съдържанието на HostingIdol, за да получите изходния код или друга търговска тайна. Не Ви е позволено да използвате Съдържанието на HostingIdol по друг начин, освен този, който е изрично посочен в Договора. Ако го направите, автоматично ще загубите право да ползвате услугите и съдържанието на HostingIdol.

 1. Съдържание на Потребителя
 1. Можете да качвате, публикувате, съхранявате, разпространявате и показвате информация, снимки, текстове, видеоклипове и всякакво друго съдържание чрез Услугите (това се нарича колективно “Потребителско съдържание”). Всяко съдържание, което сте публикували Вие или потребителите на уебсайтовете, които поддържате чрез Услугите, е включено в Съдържанието на Потребителя.
 2. HostingIdol не упражнява никакъв контрол върху Съдържанието на Потребителя, нито върху каквото и да е съдържание, преминаващо през компютрите и мрежовите центрове на HostingIdol. HostingIdol не следи по никакъв пряк или косвен начин Съдържанието на Потребителя.
 1. Сигурност на Профила 
 1. Отговорността за сигурността на инсталираните в профила Ви програми/скриптове и правилното настройване на достъпа до директориите е изцяло Ваша. В крайна сметка потребителите поемат цялата отговорност за всяко действие, предприето в профилите им, включително излагането на риск на входните данни като парола и потребителско име. Трябва да сте сигурни, че паролата, която сте задали, е сигурна. В случай, че сте избрали слаба парола, HostingIdol може временно да спре профила Ви, докато изберете сигурна парола. HostingIdol може да провежда одити, за да предотврати ползването на слаби пароли. Ако по време на одита HostingIdol установи, че паролата Ви е слаба, ще бъдете уведомени по надлежния ред и ще Ви се предостави време да промените паролата си преди профилът Ви да бъде спрян.
 2. HostingIdol има правото да прехвърли профила Ви в различен център за данни с цел спазването на съответните правила за центровете за данни или местното законодателство, без предварително да Ви уведоми за това. HostingIdol си запазва правото да прехвърля профила Ви на друг сървър по каквато и да било техническа или друга причина без предварително да Ви уведомява за това.
 1. Информация за фактурирането и плащането
 1. Предварително плащане

Отговорността за съхранение на текущата платежна информация и своевременното плащане на всяка фактура е изцяло на потребителя.

Б. Автоматично подновяване

За да не бъдат внезапно прекъснати Услугите, Вие се съгласявате, че HostingIdol автоматично ще Ви таксува периодично от посочената кредитна карта или друг начин за плащане, който сте предоставили, освен ако изрично не се свържете с HostingIdol, за да ни информирате за Вашето желание да прекратим Услугите.

В. Такси

Посочените такси са без ДДС.

Г. Закъсняло Плащане

В рамките на 10 дни от датата на падежа трябва да заплатите всички фактури. Ако просрочите плащането на фактурата с над 10 дни, Услугите могат да бъдат прекратени или временно прекъснати. Няма да имате достъп до Вашия профил, докато не заплатите сумата в пълен размер.

 1. Процесор, използвано дисково пространство и трафик
 1. Разрешено използване на диска и процесора
 1. Можете да използвате пространството за споделен хостинг за активни имейли, уеб файлове и съдържание на уебсайтове. Не можете да използвате пространството за споделен хостинг за съхранение. Когато сметне за необходимо, HostingIdol има право да прегледа споделените профили, за да провери за прекомерно използване на процесора или дисковото пространство, което може да възникне заради нарушение на Договора за Услугите. Съгласно описаните клаузи в Договора, HostingIdol може да прекрати Услугите, да начислява допълнителни такси или да изтрива или премахва Потребителското съдържание от профилите, които нарушават условията на HostingIdol.
 2. Използването на VPS и собствен сървър е ограничено според ресурсите, определени за конкретния план, който сте закупили.

Б. Използван Трафик

Няма ограничение за допустимия трафик на споделените сървъри. VPS или посветените сървъри не могат да се ползват с неограничен трафик.

 1. Ограничаване на Отговорността

При никакви обстоятелства HostingIdol, директориите, агентите или служителите няма да бъдат подвеждани под отговорност пред Вас или трето лице за каквито и да било непреки, случайни, последващи, специални, наказателни щети или обезщетения. Това включва загуба на печалби или каквито и да било загуби на данни, произтичащи от ползването на Услугите или друго съдържание, изтеглено или достъпно чрез Услугите, дори когато HostingIdol е бил информиран или осведомен за възможността от възникване на такива щети.

 1. Изключване на отговорност

HostingIdol не носи отговорност за понесени загуби, за който и да е бизнес в следствие ползването на Услугите. HostingIdol не предлага нито косвени, нито изрични гаранции за Услугите.

 1. Промени в условията на услугите

HostingIdol има правото по всяко време да изтрива, променя или премахва части от представения Договор. В срок не по-кратък от 30 дни, на уебсайта на HostingIdol ще бъде публикувано известие, последващо всяка промяна в Условията на Услугите, а датата на последната промяна ще се появи в долната част на страницата.

 

последна промяна 22.09.2017г.